by Jelle

Share

Categorieën: Aandoeningen

Inhoudsopgave

No pain no gain

Bij een tijdcontingente of procescontingente aanpak bij psychische klachten in het werk worden de activiteiten die nodig zijn om de verschillende herstelfasen door te lopen volgens een tijdschema opgebouwd. Daarmee staat de opbouw van de herstelactiviteiten los van de klachtbeleving.

Tijdcontingent werken is te vergelijken met een sportschema. Ook hierbij wordt de gekozen sport opgebouwd volgens een schema dat vooraf vastligt. Dat bij start van dat schema of bij de volgende opbouwende stap de spierklachten toenemen, leidt er niet toe dat het schema wordt vertraagd. Iedereen accepteert een zekere mate van spierpijn om weer in conditie komen. Op soortgelijke wijze kan een opbouwschema van tijdcontingente aard ook uitgelegd worden aan de werknemer met psychische klachten.

In tegenstelling tot de traditionele manier van behandelen is de opbouw van activiteiten volgens deze aanpak dus niet afhankelijk van de beleving van de werknemer (“Ben ik er wel of niet aan toe?”). Een tijdcontingente aanpak biedt een goede structuur voor het planmatig aanbieden van interventies.

Committeren en dubbele schema

De werknemer dient zich aan het tijdcontingente plan te committeren. Dit ‘committeren’ lukt meestal beter na een uitleg daarover. Een voorbeeld van zo’n uitleg is de sportmetafoor hierboven. Door het geven van zo’n uitleg wordt de werknemer voorbereid op een mogelijke terugval (anticipatieopdracht).

Om voorzichtige werknemers te stimuleren en te ambitieuze werknemers te remmen kan gewerkt worden met wat een ‘dubbel-schema’ heet. In één schema wordt een ambitieus, snel terugkeerschema en één voorzichtig schema opgesteld. Afhankelijk van de soort werknemer wordt het schema van ingang gekozen.

Een voorzichtig plan bij de werknemer die geremd moet worden en een ambitieus plan bij de werknemer die een prikkel nodig heeft. De ruimte binnen het schema biedt de ruimte aan werknemer en leidinggevende om ‘te spelen’ met de werkhervatting waardoor in feite ook gewerkt wordt aan het krijgen van controle en grip.

Klik hier voor een handleiding om deze interventie uit te voeren.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Related Posts