by Jelle

Share

Categorieën: Aandoeningen

Inhoudsopgave

Inhoud

De Hospital Anxiety and Depression scales (HADS) bestaat uit een 7-item depressieschaal en een 7-item angstschaal. Het invullen van de lijst vereist geen training.

Praktische bruikbaarheid

Het invullen van de HADS kost 5 minuten. De items worden beantwoord op een 4-puntsschaal (0-3). Opsomming van de scores op de items kost 1-2 minuten en resulteert in een score range van 0-21 voor de depressie- en angstschaal. Hoge scores wijzen op meer klachten. Een score tussen 0 en 7 sluit depressie/angststoornis uit. Een score van 8-10 wijst op een mogelijke depressie/angststoornis. Een score van 11-21 is indicatief voor een vermoedelijke depressie/angststoornis.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de HADS in de werkende bevolking is goed. De interne consistentie ligt tussen de 0,84 en 0,86 (De Croon e.a., 2005). De test-hertest correlaties bij werknemers met een psychische aandoening is over een periode van 3, 6 en 12 maanden achtereenvolgens 0,64, 0,57 en 0,51 voor de angstschaal en 0,73, 0,61 en 0,50 voor de depressieschaal (De Croon e.a., 2005). Omdat psychische klachten in korte tijd kunnen veranderen, lijken deze test-hertest correlaties de betrouwbaarheid van de HADS in de bedrijfsgezondheidszorg te ondersteunen.

Validiteit

De constructvaliditeit van de HADS is goed. In de populatie van 188 werknemers die verzuimen door psychische klachten correleert de HADS sterk met andere bekende vragenlijsten die angst en depressie meten en minder sterk met vragenlijsten die andere constructen meten (Nieuwenhuijsen e.a., 2003). Onderzoek bevestigt verder de factorstructuur van de HADS in de beroepsbevolking (Andrea e.a., 2004). Bovendien laat recent onderzoek zien dat de HADS-schalen differentieel gerelateerd zijn aan werkdruk, regelmogelijkheden en sociale ondersteuning op het werk (Andrea e.a., 2004, Sanne e.a., 2005). Recent onderzoek (Pearce e.a., 2006) toont verder aan dat de HADS gebruikt kan worden om de impact van chronische aandoeningen op werknemers in kaart brengen.

Diagnostische waarden

De kans dat onterecht de diagnose angst en/of depressie wordt gesteld bij een psychisch verzuimende werknemer met een score van 11 of hoger heeft, is 34-43% . De kans dat terecht een depressie en/of angststoornis wordt uitgesloten wanneer een werknemer een score van 10 of lager heeft, is 85-91% (De Croon e.a., 2005). Conclusie, de HADS is geschikt om angst/depressie uit te sluiten, maar ongeschikt om deze aandoeningen vast te stellen.

Verkrijgbaarheid

De HADS is na registratie kosteloos te downloaden. Klik hier om u te registreren. Na registratie krijgt u een username en password waarmee u de HADS kunt downloaden.
Links

Artikelen over depressie op Psychisch & Werk
Artikelen over angststoornissen op Psychisch & Werk
Wetenschappelijke artikelen over de HADS
Artikelen over de HADS op Google

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Related Posts