by Jelle

Share

Categorieën: Aandoeningen

Inhoudsopgave

Beschrijving

The Job Content Questionnaire (JCQ) is ontwikkeld door Karasek e.a., 1998. Met de JCQ kan de inhoud van de taken van een werknemer, ongeacht zijn of haar beroep, in kaart worden gebracht. De JCQ omvat de volgende schalen:

 • Psychologische taakeisen
 • Sturingsmogelijkheden
 • Ondersteuning door leidinggevende
 • Ondersteuning door collega’s
 • Lichamelijke taakeisen

Onderzoek

Er is zeer veel onderzoek met de JCQ verricht. Uit dat onderzoek blijkt dat de JCQ betrouwbaar is en een groot aantal gezondheid- en organisatie relevante uitkomsten voorspelt (zie bijvoorbeeld Wright 2009; Van der Doef en Maes, 1999). Door Houtman (1995) is de JCQ in het Nederlands vertaald en gevalideerd.

Taal- en cultuurgevoelig

Choi et al, 2009 deden onderzoek naar het bestaan van mogelijke interpretatieverschillen binnen de JCQ-items als gevolg van verschillen in betekenisgeving door taal of cultuur. Zij tonen in hun onderzoek dat de JCQ taal- en culturele gevoeligheden kent met mogelijk impact op de interpretatie van het resultaat. Bij onderlinge vergelijking van JCQ-resultaten, in ieder geval binnen Europa, dient hier rekening mee gehouden te worden. De culturele gevoeligheid lijkt zelfs een rol te spelen bij vergelijking van JCQ-itemresultaten in dezelfde taal (Nederland – Vlaams) maar afgenomen in verschillende streken (Leidse, Gentse, Brusselse lijsten).

Verkrijgbaarheid

De Nederlandstalige JCQ is verkrijgbaar bij Irene Houtman.
Meer informatie en voor andere vertalingen van de JCQ: www.jcqcenter.org

Bronnen

 • BongKyoo Choi, Jakob Blue Bjorner, Per-Olof Ostergren, Els Clays, Irene Houtman, Laura Punnett, Annika Rosengren, Dirk De Bacquer, Marco Ferrario, Maaike Bilau, and Robert Karasek. “Cross-Language Differential Item Functioning of the Job Content Questionnaire Among European Countries: The JACE Study” 2009, Int J Behav Med. June; 16(2): 136–147. Published online 2009 July 3
 • B. J. Wright. PhD, “Comparing the Job Strain and Job Demand-Control-Support Models in Direct-Care Disability Workers: Support for Support” Journal of Occupational and Environmental Medicine: March 2008 – Volume 50 – Issue 3 – pp 316-323
 • Karasek, Robert; Brisson, Chantal; Kawakami, Norito; Houtman, Irene; Bongers, Paulien; Amick, Benjamin.” The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics” Journal of Occupational Health Psychology. Vol 3(4), Oct 1998, 322-355.
 • van der Doef, Margot & Maes, Stan. The Job Demand-Control (-Support) model and psychological well-being: A review of 20 years of empirical research. Work and Stress. Apr-Jun 1999; Vol 13 (2): 87-114
 • Houtman I. Reliability and validity of the Dutch version of the Karasek Job Content Questionnaire. NIOSH/APA conference on stress, work and health. Washington, DC: APA, 1995.
  update ML&KN 3 augustus 2009

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Related Posts