by Jelle

juli 20, 2022

Share

Inhoudsopgave

De Les Online is in samenwerking met Frans Vlek van de NSPOH ontwikkeld voor professionals die werknemers met psychische klachten begeleiden en gaat over:

  • Het herkennen van psychische klachtenbeelden in het werk
  • Het voorspellen van terugkeer naar werk bij verzuim door psychische klachten en
  • Het interveniëren bij psychische klachten in het werk

Frans Vlek over de Les Online
De Les Online geeft professionals de gelegenheid iets met wetenschappelijke kennis te doen. In vergelijking met een artikel of boek worden zij op actieve en speelse wijze bij de materie betrokken. Hierdoor wordt informatie beter onthouden en eerder toegepast in de praktijk. Ga naar de Les Online.

Let op!

Voor de Les Online moet u de functie “pop-upblokkering” in het menu extra uitschakelen.