by Jelle

juli 20, 2022

Share

Inhoudsopgave

Welke interventies kunnen worden ingezet?

Arboprofessionals spelen een sleutelrol in het voorkómen van langdurig verzuim en WIA-intrede bij werknemers die zijn uitgevallen door een psychische aandoening. Om Arboprofessionals hierin te ondersteunen geeft de NVAB-richtlijn psychische klachten een overzicht van effectieve interventies die in de drie fasen van het herstelproces kunnen worden ingezet: de crisisfase, de fase van probleemoplossing en de fase waarin activiteiten worden opgebouwd.

De interventies zijn in eerste instantie geënt op werknemers met een overspanning. Ze kunnen echter ook worden ingezet bij werknemers met een depressie of angststoornis. Indien de interventies bij werknemers met een depressie of angststoornis worden ingezet, is de voorwaarde dat dit gebeurt in overleg met de huisarts. Verder is bij werknemers met een depressie of angststoornis van belang dat wordt doorverwezen naar de huisarts, dat specialistische hulp wordt ingeschakeld bij suïciderisico en dat kennis wordt genomen van de eerste- en tweedelijns behandelingsvormen.

Indien sprake is van overige psychiatrie is het van belang dat (via de huisarts) wordt doorverwezen naar de tweede lijn. In overleg met werknemer, huisarts en tweedelijnsbehandelaar is het wel van belang interventies gericht op werkhervatting toe te passen.

Hieronder worden de belangrijkste interventies weergegeven. Door met de muis op de interventies te klikken wordt meer informatie gegeven.

Fase 1: de crisisfase

Het geven van voorlichting
Het geven van een rationale
Bieden van perspectief
Dagindeling met wisselende activiteiten
Positief (her)etiketteren

Fase 2: de probleemoplossingsfase

Stressoreninventarisatie
Betrekken van leidinggevende
Georganiseerd piekeren
Cognitieve herstructurering
Ontspanningsoefeningen

Fase 3: De opbouwfase

Activiteiten opbouwen in een tijdcontingent kader (graded activity)

Download(s)

De drie fasen bij overspanning.pdf
Formulier voor ontspanningsoefeningen.pdf
Formulier RET.pdf