by Jelle

Share

Categorieën: Aandoeningen

Inhoudsopgave

Het kunnen doen van een voorspelling over de werkhervatting bij psychische aandoeningen is belangrijk om een tweetal redenen.

  1. Op basis van deze voorspelling kan een deel van de werknemers met een groot risico op langdurige uitval worden herkend en kan vroegtijdig worden ingegrepen.
  2. Met deze voorspelling kan bijdragen aan het opstellen van een beter haalbaar tijdcontingent werkhervattingsplan. Dit kan de kans op een foute inschatting verkleinen en daarmee de uiteindelijke werkhervatting een duw in de rug geven.

Door Nieuwenhuijsen e.a. is informatie over voorspellers van duur tot terugkeer naar werk bij werknemers met een psychische aandoening bestudeerd en samengevat in een clinical prediction rule. In samenwerking met de NSPOH is deze clinical prediction rule omgevormd in een elektronische Return to work calculator®. Met de Return to work calculator® kan binnen no-time een voorzichtige grove voorspelling over de verzuimduur worden gedaan.

Voor het doen van een prognose met de calculator heeft u informatie nodig over de leeftijd van de werknemers, diens opleiding en zijn eigen inschatting over de duur tot aan werkhervatting. Daarnaast moet u weten wat de diagnose is (overspanning, depressie of angststoornis).

Klik hier om naar de Return to work calculator® toe te gaan.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Related Posts