by Jelle

Share

Categorieën: Aandoeningen

Inhoudsopgave

Beschrijving

De Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) is de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory. Het instrument kwantificeert burnout, dit wordt gedefinieerd als werkgerelateerde psychische vermoeidheid. Er zijn drie versies van de UBOS verkrijgbaar:

  1. UBOS-C voor Contactuele beroepen (20 items),
  2. UBOS-L voor Leerkrachten (22 items) en
  3. UBOS-A voor Algemeen gebruik (15 items).

De UBOS bestaat uit drie schalen:

  1. Emotionele Uitputting (Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk)
  2. Mentale Distantie (Ik merk dat ik teveel afstand heb gekregen van mijn werk)
  3. Competentie (Ik vind dat ik mijn werk goed doe)

Scoring en normering

De UBOS wordt gescoord met een sleutel. Ruwe scores worden geïnterpreteerd met behulp van een vijfpuntsnormeringsschaal, lopend van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’. De schaalscores kunnen vergeleken worden met een criteriumscore voor burnout. Voor iedere versie van de UBOS is een algemene normgroep aanwezig bestaande uit werknemers (N=1.100 tot 13.000) en een normgroep van werknemers met burnoutklachten (N=77/147/100).

Onderzoek

De UBOS is een van de kernvragenlijsten in het PVA-onderzoeksprorgamma. Dit onderzoek (o.a. Schaufeli e.a., 2001, Bakker e.a., 2002; Demerouti e.a., 2003) heeft de betrouwbaarheid en validiteit van de UBOS bevestigd. Daarnaast komt uit het PVA-onderzoek met de UBOS naar voren dat de UBOS differentieert tussen werknemers met en zonder burnout (Brenninkmeijer en Van Yperen, 2003). De UBOS is tevens gevoelig voor veranderingen en kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de evaluatie van trainingsprogramma’s (Van Dierendonck e.a., 1998). Voor meer publicaties over de UBOS kan de website van Wilmar Schaufeli geraadpleegd worden.

Praktische bruikbaarheid

De UBOS kan op individueel niveau gebruikt worden in de Arbopraktijk om burnout vast te stellen en behandeling te evalueren. Op groepsniveau kan de UBOS gebruikt worden als indicator voor psychosociale risicofactoren in het werk.

Verkrijgbaarheid

De UBOS is sinds januari 2009 verkrijgbaar via Pearson. Op hun webshoppagina kunt u in het zoekvenster rechtsboven de term “UBOS” intikken. Meer informatie komt dan beschikbaar. Om tot een bestelling te komen dient u op hun webshoppagina rechtsboven op de knop ‘inloggen’ te klikken. In het scherm dat dan beschikbaar komt kunt u de allereerste keer via ‘mijn relatiegegevens’ uw gegevens invoeren. Pearson activeert dan uw account.
De UBOS is niet meer verkrijgbaar bij Harcourt Test Publishers.
De UBOS kan ook via de site van Pearson on-line ingevuld worden.

Links

Artikelen over burnout op Psychisch & Werk
Wetenschappelijke artikelen met of over de UBOS
Artikelen over de UBOS op Google
update 27 juli 2022

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Related Posts