by Jelle

Share

Categorieën: Aandoeningen

Inhoudsopgave

Verzuim door psychische aandoeningen in het verleden is de sterkste voorspeller van verzuim door psychische aandoeningen in de toekomst. Veel werknemers met een psychische aandoening vallen dan ook één of meerdere keren na herstel en werkhervatting terug. Om die reden is terugvalpreventie een aandachtspunt in de richtlijn ‘psychische klachten’ van de NVAB.

Leren op basis van eigen ervaringen werkt sterker dan leren uit boeken. Bij terugvalpreventie kan daarvan dankbaar gebruik gemaakt worden. Door de werknemer te vragen terug te kijken op zijn ziekte- en herstelproces, leert de werknemer zijn vroege alarmsignalen te herkennen. En hij weet uit ervaring wat hem helpt en geholpen heeft om weer in balans te komen. Om dat op een praktische manier te doen zodat ook de leidinggevende er handvatten aan kan ontlenen is de signaallampmethodiek uitgewerkt.

De signaallampmethodiek is in de praktijk van Arbo Unie ontstaan en door Anneke Nieuwe Weme (bedrijfsarts Arbo Unie) en Monique Loo (trainer Arbo Unie) verder ontwikkeld en getest. Bijzonder is dat het oorspronkelijke idee van de methodiek door een patiënt zelf is ingebracht. In de praktijk is de methodiek inmiddels breed uitgezet onder andere binnen Philips Nijmegen, scholen, gemeentes, en de bouwsector. De signaallampmethodiek bestaat uit de onderstaande vier onderdelen:

  • Een formulier met toelichting voor de leidinggevende
  • Een voorbeeld ‘signaallampje’
  • Een formulier met toelichting voor de werknemer
  • Een formulier die de werknemer zelf moet invullen

Door op de bovenstaande items te klikken kunt u de onderdelen van de signaallampmethodiek downloaden.

De redactie bedankt Arbo Unie voor het beschikbaar stellen van dit instrument.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Related Posts